Chrześcijanie pod presją w 128 krajach

Dokumenty Parafialne i
kancelaryjne

Aktualności

Chrześcijanie pod presją w 128 krajach

Znalezione obrazy dla zapytania przesladowanie chrzescijan

Z najnowszych badań Centrum Badawczego Pew w Stanach Zjednoczonych wynika, że żadna religia nie doświadcza tak wielu represji jak chrześcijaństwo. Wyznawcy Chrystusa prześladowani są szczególnie w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryce.

Pew opierając się na danych z 2015 r. stwierdza, że w 128 krajach wspólnoty chrześcijańskie były dyskryminowane lub prześladowane przez rządy lub różne grupy społeczne. Zwraca uwagę, że tak stosunkowo wysoka liczba krajów, w których dochodzi do prześladowań jest wyrazem olbrzymiej liczby wyznawców Chrystusa na całym świecie, których jest ponad 2,3 mld i stanowią oni największą grupę religijną na świecie. Poza małymi wyjątkami chrześcijanie są we wszystkich zakątkach świata.Do ataków na chrześcijan dochodzi nie tylko w krajach, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, ale także w niektórych krajach, gdzie stanowią większość ludności. Pew podaje przykład Nikaragui, kraju o prawie 60 proc. katolickiej większości. Rząd kontroluje zarówno e-maile, jak i rozmowy telefoniczne prowadzone przez ludzi Kościoła. Wsparcie finansowe dla wspólnot katolickich uzależnionejest od tego, na ile otrzymuje on polityczne wsparcie ze strony duchowieństwa. Ponadto władze Nikaragui wykorzystują symbole i tradycje katolickie dla celów politycznych.

Pew wskazuje także na Erytreę. Mimo, że większość społeczeństwa to wyznawcy Kościoła prawosławnego to w więzieniach przebywa wiele osób z powodów religijnych, m. in. wyznawcy Kościołów zielonoświątkowych i ewangelikalnych.